Варвара Вълчанова

Специализации, курсове, участия:

Специализация земно строителство към Изследователския институт по земна архитектура (CRATerre), Гренобъл, 2002г.
Работа в архитектурно студио в Хага, Холандия, занимаващо се с природосъобразно строителство, 2005г.
Работи в “Buitink Technology”, специализирана в областта на текстилната, лека архитектура, 2008г.
От септември 2012г пише книга на тема земно строителство, която ще бъде публикувана на български език през лятото на 2013г.

 

Умения и знания:

  • Земно строителство
  • Работа с глина, глинени мазилки
  • Енергийна ефективност на сгради

Предлагани услуги: 

  • Консултантска и проектантска дейност в областта на архитектурата, екологичното строителство, реставрацията. Изнасяне на лекции, обучения на специалисти и самостоятелни строители.

Фейсбук: http://www.facebook.com/varvara.valtchanovahttp://www.facebook.com/pages/Rahovitza-Slow-Tech-Campus
Уебсайт: www.rahovitza.org
Блог: www.zemnostroitelstvo.net
e-mal: varvara_valtchanova[at]hotmail.com