Застроена среда

Биология на сградите

Bau-biologie(Building biology) в превод „строителна биология или строителство за живот“ е наука, която изучава връзката между нашите тела и заобикалящата ни застроена среда и прилагането на това знание в...

към пълната статия >>

Домът и ние 

Дом, обзаведен и поддържан с природосъобразни продукти и материали, в който токсичните влияния са сведени до минимум - това директно се отразява положително на нашето здраве и здравето на нашите деца...

към пълната статия >>

Как сградите ни влияят?

Домът е като жив организъм, още един член на семейството. Трябва да мислим за него цялостно и като системи. За да е здравословен един дом трябва да е способен да създава баланс и обмен на въздух и влажност, точно както нашите дробове...

към пълната статия >>

 

Стандарт за здравословен дом

The Institute for Building Biology & Ecology (IBE) Института за строителна биология и екология (IBE) е разработил Healthy Home Standart (HHS) оценка с резултати по клас (A, B, C, D, F), като се има предвид колко и как една сграда влияе на състоянието и здравето на обитателите. Подобно на други стандарти, има контролни листове...

към пълната статия >>

Биомимикрия

Да погледнем към природата като модел, мярка и наставник. Биомимикрията е дисциплина в дизайна и проектирането, която търси устойчиви решения, подражавайки и изследвайки доказалите се....

към пълната статия >>

Биотектура

Биотектурата се състои от набор от принципи, които определят симетрията или това качество на електрическото поле, които позволяват на всички биологични структури да процъфтяват...

към пълната статия >>


 

Биоклиматично проектиране

Направлението в архитектурата и дизайна, наречено Биоклиматичното проектиране се изразява във взаимовръзката между  Биология, Климатология, Архитектура и Технология. Набляга се на съобразяването с терена и биоклиматичните особености на мястото, стратегии за пасивно използване на слънчева енергия, постигане на топлинен и визуален комфорт в сградата.

към пълната статия >>

 

Земно строителство

Земята е древен и широко разпространен строителен материал. Хиляди примери от световната архитектура свидетелстват за използването ѝ на всички континенти през дългото развитие на човешките цивилизации. 

към пълната статия >>