За асоцияцията

Асоциация за строителство с естествени материали е неформална група, с общи интереси в области като архитектура, енергоефективност, екология, нисковъглеродно строителство, биология на сградите, слънчева архитектура, изграждане на устойчиви взаимовръзки и общности.

Асоциацията развива дейност, като експертно звено към неправителствената организация "Селище Зелено Училище".

В момента развиваме дейността си в теротерически, изследователски и практически посоки, като въвличаме все повече специалисти, професионалисти от строителния сектор, граждани и студенти. Ние работим за създаване на здравословни сгради с естествени строителни материали, чрез принципи на проектиране, които осигуряват високо качество и комфорт на обитаване за хората и същевременно щадят природата.
Разбирането ни за природата, застроената среда и хората е, че можем да живеем и функционираме като едно цяло. Един жив организъм, в който всяка част поддържа всичко останало, а не е за сметка на някоя друга. Това е здраве, красота, функционалност, баланс.

През 2011 и 2012г. АСЕМ Осъществи редица дейности, демонстрационни и практически събития, лекции, семинари, международни обмени.

 

Дейности през 2012
За нас 2012 бе година под знака на "Дървото". 

Дейности през 2011
За нас 2011 бе година под знака на "Сламата". 

   

 

За нас от медиите