Ива Делова

Специализации, курсове, участия:

Специализация „Опазване на културното наследство“- практика към Икомос, „Автентични техники на строителство“, St.Viktor La Coste, France 2005г.
Част от екипа разработващ техническата и строителна документация на „Сламените бали като изолационен материал с неносеща функция“ 2010-2011г.
Обучителен курс „Life Time Assessment“ – оценка на жизнения цикъл, България, 2012г.
Обучителен курс “Building Information Modeling” – създаване на строително информационен модел с документация за целия жизнен цикъл на сградата, 2013г.

 Специализация „ Building biology practitioner”- изследване на качеството на средата в сградите и връзката човек-сгради-природа, към INTERNATIONAL INSTITUTE FOR BUILDING-BIOLOGY® & ECOLOGY, 2013г.

Участие като лектор в курс "Естествени строителни материали и технологии за строителство с тях" 2013г, 2014г към Център за продължаващо обучение - УАСГ, съвместно с доц.инж.Румяна Захариева, арх.Николай Маринов и арх.Георги Георгиев

 

 Умения и знания:

  • Проектиране по принципите на Building biology, биоклиматична и слънчева архитектура, сгради с естествени строителни материали (сламени бали). Използване на иновативен софтуер за устойчиви сгради Sefaira   http://www.sustainabledesign.bg/

Предлагани услуги: проектиране и консултации, лекции и презентации

Фейсбук: http://www.facebook.com/iva.delova

Уебсайт:

http://homenest.eu/

http://market.homenest.eu/

Телефон: +359 884 459 341
e-mal: delovaiva[at]gmail.com, info[at]homenest.eu