КОБ (COB)

 

Снимка: Кобени сгради, с. Храбрино, Пловдивско. (Архив АСЕМ)

Описание:
Коб е стара форма на естествено строителство със земна маса. Думата cob идва от стар английски корен значещ: буца, парче, кочан или овална маса. Основно наименуванието му е дадено заради формата на „топката“, чрез която се транспортира сместа от мястото на приготвяне до мястото на вграждане.
Разработена основно на Британските острови, много влажна зона, известна с красивите мъгли и свирепите бури. Но местните сгради от „cob” по тези места са преживяли векове на лошотo време и все още са в употреба и днес. Кобеното строителството използва ръце и крака за формирането на "буци" от пръст премесена с пясък и слама. При тази техника материала лесно се подава на обработка и освен прави стени, предразполага към овални форми, заоблени ръбове и други органични форми, защото не е обвързан с кофражи, трамбоване и прави ъгли на тухли. Приложението му се разпростира от стени на къщи, през огради, пещи и огнища, маси, столове до детски площадки. Лесно достъпен и евтин материал за строителство, което го прави използваем в голяма част от земното кълбо - от влажните северни брегове на Британските острови, до пустинните области на Йемен. Тази техника по състав на сместа е идентична на нашите кирпичени тухли. Но за разлика от нашия климат, в който имаме сух период, можем да си позволим да оставим определено количество тухли да съхнат единствено на слънце, във влажните райони в които е използван основно коб-а, тази площ е невъзможно да бъде защитена от метеорологичните условия, затова изграждането на покрив за сградата защитава мястото за работа, а съхненето става директно върху градежа. Сградите, изпълнени от коб, са топли през зимата и студени през лятото, което ги прави подходящи за голяма част от климатите. Пръстта е здравословен, нетоксичен, екологично чист материал и напълно рециклируем. Не спомага за изсичането на горите и замърсяването, не зависи от добив на суровини, производители или механизирани инструменти.

  

Снимка: Коб. Архив АСЕМ

Коб-ът е много порьозен и хигроскопичен. Може да абсорбира огромно количество вода без да омеква. Всъщност, освен ако не е напълно потопени, коба никога няма да се "разтопи". С течение на времето обаче стената ще ерозира ако е изложена на пряк дъжд. Решение за защита на стената от влага е т.н. принцип "добра шапка и добри ботуши". С други думи, една подобна къща се нуждае от добър покрив с широки стрехи и основи, предпазващи проникването на влага от почвата посредством капилярно налягане, както и предпазващи от отмиване от теренните води и тези изливащи се от покрива. Кобените стени са много дебели (50-60 см), така че дори най-интензивния дъжд не би могъл да проникне повече от външните слой на мазилката. Дори стени да се просмучат с влага от дъжда (като в една наистина голяма буря) те ще са в добро състояние докато имат възможността да изсъхнат отново. Най-често това се случва от обветрянето на стените. Поради тази причина е много важно кобените стени да се измазват единствено и само с дишащи мазилки.
Обикновено изсъхналите стени се измазват с глинена или варова мазилка с един или два слоя по желание, фин завършек на повърхността на стената.

Снимка: Cob Cottage Company, Coquille – Oregon

Приложение:
Забъркването на сместа за коб изисква изключително нискотехнологични и прости инструменти: брезент или платнище, вила или гребло и няколко чифта танцуващи крака.
Рецепти с различни допълващи съставки има разработени от много специалисти и в много райони според локалните особености, най-често срещаната практика смесва първоначално сухия пясък и пресятата глина, след това се добавя постепенно вода и разбъркването може да започне. Действието се извършва върху постелено на земята платнище, което след това се издърпва нагоре и назад за да се завърти изсъхналата върху мократа смес. Трамбоването с крака продължава, както и добавянето на вода докато не се получи смес достатъчно влажна, лепкава, но все още твърда. Сместа трябва да изглежда хомогенна и да може да се навива на „руло“ чрез издърпване на платнището. В този момент може да започне добавянето на слама. Суха слама се използва ако сместа е с по-високо съдържание на влага или навлажнена, ако е прекалено суха. Добавя се на малки порции и се размесва добре до постигането на хомогенна смес. След това се добавя следващата порция и така процеса се повтаря до добавянето на толкова слама, колкото сместа може да поеме, но да може да се завърта от платнището и „рулото“ да остане в същото време еднородно. Трябва да се има предвид, че колкото е по-суха сместа за вграждане, толкова по-висока част от стената може да бъде изпълнена в рамките на един ден. В други случаи влажната смес ще се деформира и свлече от собствената си тежест.
Механизиране на процеса за забъркване е възможен посредством мотокултиватор или багер. По този начин по-големи партиди коб могат да бъдат изпълнявани на ден, но следенето на хомогенността на сместта се затруднява, както по отношение на влага, така и на слама.

Топлоизолационни характеристики:
Основните съставки в Коб-а са глина и пясък. Материали с ниски изолационни свойства. Добавената слама към сместа служи повече като фибри с армиращ ефект и тяхната изолационна полза е минимална. Стените могат да абсорбират топлинна, но термичното съпротивление е много ниско. Следователно загубата на топлинна енергия при движението  от едната страна на стената до другата е сравнително висока. Това означава, че общата енергия за отопление на кобена сграда в студен климат, ще бъде драстично по-голяма, в сравнение с подобна изградена със стените с високи изолационни свойства. В умерен климат обаче, високата термична маса на коб-а е предимство, защото може да бъде използвана за отопление и охлаждане.

Термична маса:
Кобените стени осигуряват отлична топлинна маса, която дава възможност за усвояване на топлинна енергия. Това означава, че през лятото сенчестата кобена стена има капацитета да поеме излишната топлина. В едно добре проектирано пространство, термичната маса може да се използва като потенциално елиминиране на нуждата от климатизация без да губи комфорта на обитаване. През зимния период, стените които са огрявани от ниското слънце се затоплят и предават топлината навътре.
Високите термични свойства на коба като материал за работа също го правят идеален за употреба около печки за вграждане, горивни камери или т.н. „rocket stove“. Високите температури, генерирани от горящия огън се абсорбират от термо масата като топлинна батерия и с течение на времето се освобождава бавно във вътрешното пространство, увеличавайки продължителността на действието на огъня дори след неговото загасяне.

Снимка: Павилион за пуканки от коб.  Stanley Park, Vancouver, BC

Всички съставки в сместа използвана за Коб са нетоксични. На вкус не са много приятни, въпреки че съществува тест за определяне на съдържанието на глина в почвата на база на вкусовите рецептори на езика.
Доста често при изкопните работи за основите, почвата която се изкарва съдържа глина и пясък и може да се ползва за строителни дейности
Техниката за приготвяне на сместа, както и тази за строителство с Коб са изключително лесни за усвояване и дори забавна. Необходимите инструменти са: лопати, вила, платнище и кофи.
Неносещите стени от Коб покриват нормативните изиствания до толкова, до колкото основите са изчислени да носят товара им. Доколкото разрешителните за носещите конструкции от Коб, поддържащи собственото тегло и динамичните натоварвания от покрива, са рядкост. Въпреки това този тип конструкция е доста устойчив на сеизмични влияния.

Снимка: Кобена пещ. Талин, Естониа (Архив АСЕМ)

Сграда с коб изискват малко умения, но много търпение. Процесът отнема време и е трудоемък и напредъка обикновено е ограничен до около 50-60 см във височина за един ден. На стената ùе необходима поне една нощ за сасъхване, за да бъде достатъчно здрава и да има стабилна основа за изграждането на следващия слой от стената.
Коб-ът като материал може както кирпичените тухли да бъде преизползван при разрушаване на сградата или елемента от нея. Необходимо е само накисване на земната маса до получаване на хомогенна смес и е готова за следващото формообразуване.

 

Снимка: Глинената къща, с. Баня. (buda.bg)

Източници:
http://www.buildnaturally.com/EDucate/Articles/Cob.htm#whatiscob
http://stanleyparkecology.ca/visit-us/cob-house/
http://www.cobcottage.com/
http://inspirationalvillage.files.wordpress.com/
http://buda.bg