Кои сме ние?

Георги Георгиев, Архитект

 • Строителство с естествени материали: каменни зидарии, кирпич и пресовани глинени блокове, коб, дървени конструкции, озеленени покриви, глинени мазилки и подове.
 • Архитектура на пасивни сгради
 • Сертифициран одитор – енергийна ефективност на сгради

към пълната статия >>

   
 

доц. Румяна Захариева, строителен инжинер

 • Области на научен интерес: устойчиво развитие и строителство, екологични аспекти на строителните материали, енергоефективност, рециклиране на отпадъци, дълготрайност на строителните материали
 • Отлично познаване на свойствата и изискванията към строителните материали и и на технологиите за тяхното изпълнение и свързаната с това нормативна уредба

към пълната статия >>

   
 

Николай Маринов, Архитект

 • Строителство с естествени материали: сламени бали, глинени мазилки.

 • Проектиране по принципите на „слънчева архитектура“, „нискоенергийни сгради“, сгради с естествени строителни материали

към пълната статия >>

   
 

Сюзан Хаган

 • Създаване на естествени бои, измазване с глина, строителство с коб и сламени бали; прилагане на техниката теделакт, мозайки, глинени подове и земни скулптури; изграждане на печки rocket stoves; възстановяване на покривни конструкции и стари кирпичени къщи в техния предишен бласък!

към пълната статия >> 

   
 

Варвара Вълчанова, Архитект

 • Земно строителство
 • Работа с глина, глинени мазилки
 • Енергийна ефективност на сгради
   
  Ива Делова, Архитект
 • Проектиране по принципите на Building biology, биоклиматична и слънчева архитектура, сгради с естествени строителни материали.

към пълната статия >> 

 

 Милан Рашевски, Архитект

 • Природосъобразни концепции за сгради и енергийни решения; Фасадни решения
  Енергийно консултиране
  Проектиране и интегриране на възобновяеми енергии; Акумулиране на енергия
  Динамична годишна енергийна симулация на енергийни товари и консумация
  Основно/изначално архитектурно проектиране на сгради и съоръжения

Към пълната статия >>

 

  Веселин Митев, Художник–дърворезбар
 • дървени конструкции и покриви, измазване с глина, глинени мазилки и подове
 • Реставрация на стари къщи
 • Интериор, изработване на мебели – уникати

към пълната статия >>

 

 

Мартин Микуш, Архитект

 • Органична архитектура с интегриране на ВЕИ
 • Дървени конструкции и приложение на естествени материали – глина, кирпич, бали слама
 • Енергоефективни сгради – проектиране на пасивни и оптимизиране съществуващи
 • Зидане на пещи за печене на хляб и високоефективни отоплителни печки, също и тип Рокет

към пълната статия >>