Пясък

 

Снимка: Речен пясък и трошен пясък

Пясъкът е зърнест материал, получен от естествения процес на разрушаване на скалите (изветряне) или чрез натрошаване на по-едри скални късове (трошен пясък). Цветът на пясъка варира според състава, като най-разпространеният е жълт, но се среща също бял (White Sands, Ню Мексико,САЩ) и черен.
Най-често срещаните пясъци се състоят от силициев диоксид, често под формата на кварц, но към него може да има различни примеси, в зависимост от скалните видове в региона, от който се добива.

Естественият пясък се добива от природни находища, намиращи се обикновено в близост до водни басейни. Той се характеризира с обла форма на частиците, за разлика от трошените пясъци, при които частиците са ъгловати, с неправилна геометрична форма. 

Според едрината си пясъкът се дели на ситен, среден и едър.
Пясъкът е основен компонент при производството на бетон, строителни разтвори (мазилки) и стъкло.
Пясъкът, който се ползва за строителни цели и дребните камъни, служи за съединяване на сместта в една хомогенна форма. Глината или спойващата съставка, която се ползва в сместта, полепва върху площта на пясъчното зърно и по този начин прави връзката между отделните зърна и структурира сместта в едно хомогенно състояние. Добавянето на пясък към глинените смеси повишава здравината и намалява напукването й. Прекалено много добавен пясък води до ронене, нехомогенност на структурата и образуване на въздушни джобове, което компрометира стената в топлинен и конструктивен аспект.

 

Снимка: Структура на речния камък и на трошения камък


 

Източници:

http://bg.wikipedia.org
http://pmrl.ce.gatech.edu
http://www.npsg.uwaterloo.ca