Слама

 

Слама (En. Straw), представлява вторичен продукт, остатъчна суровина, получена от изсушените стъбла на житни растения и бобови зърнени култури (ориз, ръж, пшеница, ечемик) след отстраняване на зърното. Сламата може да се използва и като източник на фибри. Същата функция могат да извършват и стъблата на лен, коноп, дори и коприв. За по-лесно складиране, сламата се компресира посредством механизирана балирочвачка в паралелепипедни блокове или цилиндрични ролки.

Най-често срещани са сламени бали с размери близки до: 35/45/90 см.
Така наречените Големи бали (En BigBale) са най-често с размери: 100/120/250 см.
Кръглите бали са с диаметър 180 см.
Друга разлика в сламените бали е степента на компресия. За строителни цели се препоръчва обемна плътност не по-малко от 80-90 kg/m3.
Друг важен елемент на сламените бали е използването на качествено въже за балиране. Срещат се балировачки които връзват балата с едно, две или три въжета (рингове). Препоръчителни и по-удобни за работа са тези изпълнени с две струни.
Така подготвени и пресовани, балите запазват правоъгълната (паралелепипедната) си форма и повишават носимоспособността на стената.

 

Сламата се използва в повечето строителни техники като добавъчни фибри, нарязани на по-къси парчета отколкото са стръковете в балата. Така получените фирби влизат в състава на смесите използвани от много строителни техники като армиращ елемент, правещ връзката между различните елементи и различните фракции (глина и пясък).
Практики, които използват сламата като фибри са: Кирпич, КОБ, Плет, Пресовани земни блокове (ПЗБ), Лека глина и други производни на тях. Като основен стрителен материал сламата се използва от техниката за Строителството със сламени Бали.
Използват се за строителни цели сламени бали с размери близки до: 35/45/90 см. Също градежи могат да се извърщват и с Големите бали, които са най-често с размери: 100/120/250 см.
Тази техника е предпочитана зарада бързината и сравнително лесната работа със сламата. Изграждането на стената буквално изглежда като нареждане на кубчета от конструктор.
Технологиите при този вид строителство са два типа:
Сламените бали като носеща конструкция или Loadbearing.
Сламените бали като пълнежен изолационен материал между полетата на дървената конструкция. Техника позната като : Post and Beams.

Техника, която използва сламата също като градивен материал, това е изпълнението на покриви от слама.

В основните видове мазилка сламата също се използва като фибри за добиване на структурна стабилност и хомогенност на сместа. Както за вътрешна, така и за външна употреба.